views

ทำบัญชี รายรับรายจ่าย 


"ทำบัญชี รายรับรายจ่าย จะช่วยให้เราทราบถึงสถานะทางการเงิน และสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

 

สาเหตุของการเกิดสภาพการเงินไม่คล่องตัว ในแต่ละเดือนนอกจากเกิดจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้ว ยังเกิดจากการที่ไม่ได้ ทำบัญชี รายรับรายจ่าย ในแต่ละวันนั่นเอง


ทำให้เราไม่รู้ว่าเงินของเรามีการรับมาจากไหนบ้าง หรือใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง เพราะการ ทำบัญชี รายรับรายจ่าย เป็นประจำจะช่วยทำให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็นได้สบาย


แนะนำอ่านบริการรับทำบัญชี


บัญชี รายรับรายจ่าย คืออะไร


บัญชีที่แสดงรายรับที่เข้ามา และรายจ่ายที่จ่ายออกไป โดยสามารถจัดทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีแต่อย่างใด เช่น วันนี้ขายได้เงินมาเท่าไหร่ให้ลงบันทึกไว้ในส่วนของรายรับ


หรือวันนี้จ่ายเงินออกไปเท่าไร ให้บันทึกไว้ในช่องรายจ่ายเมื่อสิ้นสุดวันทำงานของเรา จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนหากรายรับมากกว่าถือเป็นกำไรในวันนั้น แต่หากรายจ่ายมากกว่าให้ถือว่าวันนั้นขาดทุน

 

ขั้นตอนการทำบัญชี รายรับรายจ่าย


การ ทำบัญชี รายรับรายจ่าย มีประโยชน์อย่างมากจะช่วยให้เรารับรู้เงินสดคงเหลือประจำวัน การวางแผนใช้จ่ายเงินประจำวันด้วยตนเองอย่างง่ายๆ


1.หาสมุดบัญชีมา หรือ จะบันทึกในคอมพิวเตอร์


ให้ทำการจดบันทึกและทำบัญชีทุกวันจดบันทึกรายรับ และ รายจ่าย ทุกรายการในสมุดบัญชี หรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมบัญชีมากมายที่ให้ใช้ฟรี 


โดยจะต้องบันทึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวินัยให้กับตัวเองโดยแบ่งเป็น ด้านรายรับ และ ด้านรายจ่าย เขียนวันที่ไว้ด้านหน้าไม่ว่าจะซื้ออะไรมา


ก็ลงรายการ และจำนวนเงินไว้ถ้าได้รับเงินเข้ามาก็บันทึกรายการพร้อมจำนวนเงินลงไปเช่นกัน เราจะทราบว่าในแต่ละวันนั้นเราได้ใช้จ่ายอะไรไปบ้าง


มากน้อยแค่ไหนอะไร จำเป็นไม่จำเป็นในแต่ละเดือน สรุปในแต่ละวันเรามี รายรับรวมเท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ ให้เห็นได้อย่างชัดเจน

 
2.ปิดรายการบัญชีประจำวันทุกวัน


เมื่อสิ้นสุดวัน ให้ใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้ แล้วรวมยอดด้านรับและด้านจ่าย นำยอดคงเหลือยกไปวันต่อไป ทำเช่นนี้จนครบ 1 เดือน สุดท้ายเราจะทราบว่า


เรามีเงินเหลือเก็บหรือเป็นหนี้เพิ่ม เมื่อเรารู้ว่าเราใช้เงินอย่างไรในเดือนที่แล้วเดือนต่อไป เราก็มาปรับใหม่ได้โดยใช้จ่ายให้น้อยลง และตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

 
3.ทำบัญชี รายรับรายจ่ายทุกวันครบ 1 เดือน


พยายามมีวินัย ทำบัญชี รายรับรายจ่าย ทุกวันให้ครบ 1 เดือน ปิดบัญชีรายเดือนแล้ว ขึ้นเดือนใหม่หากเราขาดการบันทึกไปหนึ่งวัน


จะทำให้เราบันทึกบัญชีผิดพลาดมองเห็นตัวเลขไม่ชัดเจนในสิ้นเดือน และจะวางแผนการใช้เงินไม่ถูกวิธี


บริการรับเป็นที่ปรึกษาบัญชี


วิธีทำบัญชี รายรับรายจ่าย


การทำบัญชี รายรับ รายจ่าย คล้ายกับการที่เราทำสรุปบัญชี รายรับรายจ่ายส่วนตัวต้องมีเนื้อหาตรงกับที่สรรพากรกำหนด สามารถเพิ่มเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม


1.วัน เดือน ปี – ให้เขียนวันที่มีรายการรับเงินและจ่ายเงิน


2.รายการ – ให้ลงรายละเอียดของรายการรับเงินและรายการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจำวัน


3.รายรับ –ให้บันทึกจำนวนเงินที่ทางร้านได้รับเข้ามา เช่น การขายสินค้า การกู้ยืมเงิน


4.รายจ่าย –ให้บันทึกจำนวนเงินที่ทางร้านจ่ายออกไปในแต่ละวัน โดยแบ่งเป็นรายจ่ายซื้อสินค้ารายจ่ายอื่น ๆ เช่น ค่ากิน ค่าเดินทาง ค่าขนส่งสินค้า


5.ลงยอดรวมรายเดือน – เป็นช่องสำหรับรวมเงินในแต่ละเดือนในตอนสิ้นเดือนโดยรวมเงินที่ได้รับและจ่ายไปในช่องนี้ เมื่อเราลงรายการ


ครบทุกช่องแล้วเราจะสามารถสรุปบัญชี รายรับรายจ่ายได้ ว่าในแต่ละเดือนมีกำไรคงเหลือหรือขาดทุนกี่บาท เพื่อเป็นการวางแผน


ค่าใช้จ่ายในเดือนต่อไป และสามารถนำไปแสดงรายได้ในการยื่นเสียภาษี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้อย่างถูกต้อง


ตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกรายรับ รายจ่ายบริการรับยื่นภาษี ผู้ประกอบธุรกิจขายออนไลน์

ประโยชน์ของการทำบัญชี รายรับรายจ่าย


1.คิดรอบคอบมากขึ้นถึงรายรับรายจ่ายประจำในแต่ละเดือน


ในการทำบัญชี รายรับรายจ่าย เป็นประจำจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราลงมือจัดการกับเรื่องเงินทองได้อย่างจริงจังทำให้เราทราบถึง


สถานะทางการเงินของเราได้ตลอดเวลา ทราบว่าในขณะนี้รายรับมากกว่าหรือ น้อยกว่ารายจ่ายที่มี เช่น หากมีรายรับมากกว่ารายจ่าย


เราเรียกว่า สภาพคล่องเป็นบวกมี Survival Ratio มากกว่า 1 โอกาสในการก่อหนี้สินต่ำ แต่เมื่อไรที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ ถือว่าสภาพคล่องเป็นลบมี Survival Ratio น้อยกว่า 1โอกาสในการก่อหนี้สูง
 
เพื่อให้เราทราบว่า ค่าใช้จ่ายมาจากส่วนไหนเราจะต้องเช็ครายจ่ายประจำทุกเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากินอยู่ ค่าผ่อนบ้านค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในบ้าน


ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักของคนทำงาน  หากเราได้ ทำบัญชี รายรับรายจ่าย ไว้ก็จะสามารถวางแผนในการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ทำให้เราได้คิดรอบคอบขึ้นในแต่ละเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

2.วางแผนอนาคตทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การทำบัญชี รายรับรายจ่ายเป็นประจำจะทำให้เราได้วางแผนอนาคตทางการเงินได้ เพราะเราสามารถมองเห็นภาพชัดเจนถึงตัวเลขบัญชี รายรับรายจ่าย ในแต่ละเดือนได้ 


ช่วยให้สามารถนำเงินเหลือใช้มารวมกันได้เราสามารถนำเงินไปต่อยอดสร้างเงินเพิ่มได้อีก เช่น การลงทุนการซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน การซื้อกองทุนต่าง ๆหรือการเพิ่มรายได้เสริมให้กับตัวเอง


แนะนำอ่านบริการ ที่ปรึกษาภาษี


3.มีวินัยทางการเงินมากขึ้น


การมีวินัยทางการเงิน จะช่วยเพิ่มเงินเก็บได้เพราะการทำบัญชี รายรับรายจ่ายจะเป็นตัวช่วยในการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี


ในการกำหนดเป้าหมายในชีวิตได้ชัดเจน และยังช่วยรักษาวินัยทางการเงินที่ดีให้กับเราและยังทำให้เราสามารถบริหารหนี้


และมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้น สามารถรู้ได้ว่าจะเคลียร์หนี้หมดได้ในช่วงไหนอีกทั้งเรายังสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าเราใช้เงินในส่วนไหนไปบ้าง


เช่นถ้าเดือนที่แล้วรู้ว่าเราใช้จ่ายเงินอะไรไปบ้างถ้าเป็นรายจ่ายประจำจะช่วยให้เราสามารถกันเงินไว้ได้พอกับค่าใช้จ่ายในทุกเดือนนอกจากนี้ยังทำให้เราสำรวจได้ด้วยว่ามีรายจ่ายใดบ้างที่สิ้นเปลือง เพื่อตัดรายจ่ายส่วนนั้นทิ้งไป

 
4.ประมาณการงบการใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้


การทำบัญชี รายรับรายจ่าย จะช่วยให้เราตั้งงบการใช้จ่าย หรือเลือกวิธีจัดการได้ โดยนำบัญชีที่ทำไว้มาสรุปในช่วงสิ้นเดือนเพื่อทำให้เราได้มองเห็นภาพ


รวมทั้งหมดของรายรับรายจ่าย และรู้วินัยทางการเงินของตัวเองว่าเดือนนี้เรามีข้อผิดพลาดตรงไหนทำไมเงินถึงเหลือเก็บน้อยกว่าที่คิด


เป็นการเตือนสติตัวเองได้ดีและจะได้รู้จักการตั้งงบการใช้จ่ายได้ว่า อะไรที่จำเป็นจะต้องซื้อก่อนหลัง ช่วยให้มีเหตุผลมากขึ้นในการตัดสินใจได้ดี


การทำบัญชี รายรับรายจ่าย เป็นประจำ เกิดประโยชน์มากมายในชีวิตหรือกิจการค้าขายโดยเฉพาะในเรื่องของ การวางแผนทางการเงิน


มีเงินเหลือเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น ต่อยอด สำหรับการลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ ที่สำคัญช่วยให้เรารู้จักคำว่าค่าของเงิน ที่ไม่ได้หามาง่าย ๆ
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จด VAT
บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ