รับวางระบบบัญชี บริษัท โรงงาน

รับวางระบบบัญชีการรับวางระบบบัญชี คือการวางผังกระบวนงานบัญชีให้เป็นระเบียบระบบ ช่วยให้ผู้บริหารเข้าถึงงานระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดวิธีการบันทึกบัญชี การทำบัญชีภาษี  การจัดเก็บเอกสารทางด้านการเงิน


เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถจัดการระบบบัญชีของฝ่ายนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง และยังสามารถตรวจสอบระบบการดำเนินงานด้านบัญชีที่ผ่านมเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้บริหาร และสามารถควบคุมการดำเนินงานทางบัญชีภาษีได้อย่างถูกต้อง


ป้องกันการทุจริต ทรัพย์สินสูญหาย วางผังงานฝ่ายบัญชี วางระบบบัญชี ร้านค้าออนไลน์ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรม รับวางระบบบัญชี วางขั้นตอน Workflow งานฝ่ายบัญชี วางผังบัญชีมาตรฐาน จัดประเภทบัญชีตามหมวดหมู่


จัดทำสต๊อกสินค้า จัดระบบบัญชีภาษี รายการบัญชีซื้อขาย สำหรับธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และบริการ ธุรกิจผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada pantip บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม


รับวางระบบบัญชี โดยทีมงานมืออาชีพ


สำนักงานบัญชี พีทูพี เราพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านฟรี สำหรับงาน รับวางระบบบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์รับวางระบบบัญชีภาษี มากว่า 20 ปี


เรายินดีให้บริการ พร้อมให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการประกอบการ จากประสบการณ์การให้บริการแก่ลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ


ให้บริการลูกค้าหลากหลายประเภท ทำให้เราได้มีการปรับปรุงคุณภาพ และเทคนิตการวางระบบตลอดเวลา เราคือผู้เชี่ยวชาญ รับวางระบบบัญชี Workflow ปฏิบัติงานบัญชีภาษี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ที่ผ่านมาบริษัทมีโอกาสเข้าไป รับวางระบบบัญชี ให้กับลูกค้าหลายประเภทอุตสาหกรรม ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ผู้ประกอบการขายสินค้าออนไลน์


ปรึกษาการวางระบบบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


สำนักงานบัญชี บริการครบวงจร

วางระบบบัญชี ผู้ประกอบการขายสินค้าออน์ไลน shopee lazada


การวางระบบบัญชีที่ดี


ก่อนจะรับวางระบบบัญชี จะต้องเข้าใจบริบททางธุรกิจทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของผังองค์กร ไปจนถึงสถานะทางธุรกิจ คือต้องมีการทำความเข้าใจรายละเอียดทุกอย่างก่อน


เพื่อให้วางระบบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเข้าถึงทุกความต้องการได้ และระบบบัญชีที่ดีต้องมีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา ครอบคลุมทุกแผนกที่มี


เพื่อให้ระบบบัญชีของบริษัทนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงช่วยควบคุมการเงินที่รั่วไหลได้ เนื่องจากการจัดทำบัญชีจะช่วยให้คุณเห็นการใช้งานในส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน


ทำให้จัดการได้ง่ายรวมถึงสามารถใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ต้องชำระให้สรรพากรอีกด้วย ทำให้สามารถนำไปจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ขอสินเชื่อหรือใช้ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณนั้นสามารถดำเนินได้ต่อไป ดังนี้


(1) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ (2) สามารถนำข้อมูลไปใช้จัดการเกี่ยวกับภาษีได้ (3) สามารถนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตเพื่อทำงบประมาณและรายงานได้ (4) มีปริมาณรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและทันเวลา


(5) มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี (6) มีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตและการถูกขโมย (7) เหมาะสมกับการดำเนินงานของธุรกิจ (8) มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่าย


ทำไมถึงต้องมีการวางระบบบัญชี

เพื่อลดการทำงานบัญชีที่ซ้ำซ้อน สาเหตุที่ทำให้เสียทรัพยากรด้านบุคลากร และเวลาในการทำงาน ทำให้ระบบเอกสาร และระบบการทำงานของผู้ประกอบการมีความชัดเจนทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนชัดเจน


เพิ่มระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น และให้ระบบเป็นตัวควบคุมการทำงาน


1. ระบบของเอกสารด้านบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เรียกดูได้เสมอและมีข้อมูลเป็นสัดส่วน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ


2. การทำงานในระบบบัญชีทำได้รวดเร็วมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อน และความผิดพลาดในด้านบัญชีประหยัดเวลาในการทำงาน


3. ระบบข้อมูลภายในได้รับการป้องกัน ยากที่จะเข้าถึงได้ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลไม่รั่วไหลอย่างแน่นอน


4. มีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ช่วยให้การทำบัญชีง่ายยิ่งขึ้นพนักงานมีความมั่นใจในการจัดทำระบบบัญชี แม้ว่าจะไม่ได้จบด้านบัญชีมาโดยตรง


5. เมื่อวางระบบบัญชีแล้ว หน้าที่และความรับผิดชอบในการทำบัญชีของพนักงานแต่ละแผนกจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนง่ายต่อการตรวจสอบ


6. การจัดการด้านธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากการจัดทำบัญชีทำได้อย่างเป็นระบบ ประหยัดเวลาในการจัดทำ หากสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นต้องการตรวจสอบระบบก็ทำได้เลยเพราะมีการลงระบบทุกอย่างเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว


ปรึกษาการวางระบบบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  โปรแกรมบัญชี สำหรับวางระบบบัญชี


ขั้นตอนการวางระบบบัญชีเบื้องต้น


บริษัทจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำความเข้าใจลักษณะธุรกิจ เก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดของธุรกิจ และวิเคราะห์สอบถามรายละเอียด ตรวจสอบแบบฟอร์มข้อมูลทางการเงินขององค์กรในเชิงลึก


ออกแบบขั้นตอนการทำงานใหม่ รวมทั้งจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อบรมพนักงานของบริษัท ให้เข้าใจถึงการทำงานในรูปแบบใหม่ ที่วางแบบไว้ ติดตามผลการทำงานประเมินผล และปรับปรุงการทำงานใหม่ให้ดีขึ้น


จัดทำ Workflow ของการทำงาน รวมถึงระบุ Control ที่สำคัญ อธิบายการทำงานในระบบบัญชีใหม่ ให้กับพนักงานเข้าใจ เพื่อให้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง


ทำให้การวางระบบช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านบัญชีภาษีของบริษัท วางแผนการตรวจสอบ พร้อมสรุปผล การวางระบบบัญชีภาษีที่ได้ดำเนินการจัดทำใหม่ พนักงานปฎิบัติแล้ว


ได้ผลจริงตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กรหรือไม่ ผลของการปฎิบัติงานถูกต้องหรือไม่ เป็นไปตามความต้องการขององค์กร หรือต้องมีการแก้ไขในส่วนใดของระบบบ้าง


วางระบบบัญชี มีประโยชน์อย่างไร


1. ทำให้การจัดทำข้อมูลด้านบัญชี บันทึกต่าง ๆ เป็นปัจจุบันถูกต้องตรวจสอบได้ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนธุรกิจในเรื่องของการเงินทำให้ตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพจะใช้ข้อมูลนี้ในการขอสินเชื่อ ทำสรุปยอดขายต่าง ๆ ก็ทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะมีระบบการจัดการบัญชีที่ดี


2. การวางระบบบัญชีช่วยให้การจัดงานฝ่ายบัญชีในแต่ละฝ่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อทำงานในมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ตรวจสอบได้ง่าย


3. การวางระบบบัญชีที่ดี ใช้ในการควบคุมและช่วยในการตรวจสอบข้อมูลการเงินว่าเป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้หรือไม่ข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย และนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้จริง


4. ลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารทางการเงิน ช่วยประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร และข้อมูลต่าง ๆลดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บ เพราะมีเทคโนโลยีที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลและเอกสารทางการเงิน สะดวก ค้นหาได้ง่าย


5. เอกสารทางการเงินรวมถึงเอกสารด้านบัญชีได้รับการจัดเก็บแบบเป็นระเบียบ ตรงหมวดหมู่ หากต้องการค้นหา จะทำให้หาได้ง่ายและหากมีหน่วยงานใดมาตรวจสอบก็ทำให้หาเอกสารได้ง่าย ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว


6. ทำให้การทำงานมีความชัดเจน และหากพนักงานในส่วนไหนขาดก็สามารถทำแทนได้ เนื่องจากระบบที่วางไว้นั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทำให้เข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานได้ง่าย และสามารถทำแทนได้


7. ทำให้สามารถบริหารจัดการงานในส่วนอื่นได้อย่างสบายใจ สะดวกสบายไม่ต้องเครียดกับการจัดการระบบบัญชี เพราะคุณทำได้อย่างเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว


8. เข้าถึงระบบบัญชีได้ทุกแผนก เพราะมีระบบเชื่อมโยงกันทำให้คุณสามารถตรวจสอบบัญชีได้ทุกระบบ หากพบความผิดปกติจะตรวจสอบได้ทันทีและดำเนินการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันได้เลย


ปรึกษาการวางระบบบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่าน เมื่อถูกสรรพากรเรียกพบ ทำอย่างไรดี

สำนักงานบัญชี พีทูพี ดูแลระบบงานบัญชี และอื่นๆ ดังนี้

1. เราดำเนินการวางระบบบัญชีภาษี รูปแบบใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพความคล่อง ในงานฝ่ายบัญชีบริษัท พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม เกี่ยวกับแนวคิดความรู้พื้นฐานตามหลักการของการบัญชีภาษี สำหรับผู้ประกอบการ

 

2 เราให้คำแนะนำเลือกโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมสำหรับความต้องการด้านบัญชีภาษีของผู้ประกอบการอธิบายภาพรวมการตัวเลือกซอฟต์แวร์บัญชีต่าง ๆ ที่มีให้เลือกใช้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการบัญชีภาษีของท่าน

 

3. ดำเนินการตั้งค่าผังบัญชี ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างผังบัญชีที่ปรับแต่งให้เหมาะกับข้อกำหนดการบัญชีภาษีโดยเฉพาะ

 

4. จัดทำจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจแนะนำเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตาม และจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานภาษีถูกต้อง

 

5. แนะแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาเอกสารการบันทึกบัญชีอย่างมีประสิทธิผลให้คำแนะนำในการสร้างแนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาเอกสารที่บันทึกบัญชีแล้วเสร็จให้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเก็บรักษาและจัดระเบียบเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษี

 

6. ทำความเข้าใจการหักภาษีและเครดิตภาพรวมของการหักภาษีและเครดิตทั่วไปที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้พร้อมด้วยข้อกำหนดด้านเอกสารที่จำเป็น

 

7. การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีการขายข้อควรพิจารณาและกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษีการขายรวมถึงการจดทะเบียนใบอนุญาตภาษีการขายและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีการขายตามปกติ

 

8. การจัดการภาษี เงินเดือน ให้คำปรึกษาที่ครอบคลุมในการจัดการภาษี เงินเดือน รวมถึงการคำนวณและนำส่งการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ของพนักงานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินเดือน และการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

 

9. การดำเนินการตรวจสอบภาษีเป็นระยะเคล็ดลับในการดำเนินการตรวจสอบภาษีภายในเป็นระยะเพื่อระบุข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหา

 

10. บริการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี คำแนะนำว่าควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเมื่อใดและอย่างไร เช่น ที่ปรึกษาด้านภาษี เพื่อให้มั่นใจว่าการบัญชีภาษีและการปฏิบัติกิจการของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดเหมาะสม


ปรึกษาการวางระบบบัญชีภาษี 

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด