สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการทางด้านบัญชีอย่างครบวงจรได้แก่ รับทำบัญชี,รับสอนบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,วางระบบบัญชี,จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express,วางแผนภาษี,จดทะเบียนบริษัท.ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการควบคุมคุณภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจวางใจและมั่นใจในความถูกต้องจากแนวความคิดของการเป็นครอบครัวบัญชีท่านทำธุรกิจเราดูแลกิจการให้ท่านด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า.20.ปีเต็ม.เรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเราจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการเรา

รับทำบัญชี รับวางระบบบัญชีรับสอนบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express ด้วยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการทางด้านบัญชี ท่านต้องการมืออาชีพด้านการบัญชี ติดต่อ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัดเราครอบคลุมทุกเรื่องการทำบัญชีครบวงจร สำหรับงานส่วนบุคคล นิติบุคคล บริษัทห้างหุ้นส่วน ฯลฯ ด้วยทีมงานระดับมืออาชีพที่เชี่ยวชาญทุกเรื่องการทำบัญชีด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า.20.ปีวางใจ โปร่งใส รักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าอย่างดี มั่นใจได้ทุกผลงาน
บริษัทสำนักงานบัญชี.พีทูพี.จำกัด.

ให้บริการด้านบัญชีดังต่อไปนี้


รับทำบัญชี

  1. บริการรับทำบัญชีตามมาตราฐานอย่างครบวงจรในราคาแพ็คเกจคุ้มค่าทั้งรายเดือนและรายปี
  2. บริการยื่นภาษีรายเดือนทุกแบบ
  3. บริการยื่นประกันสังคมทุกแบบ
  4. บริการบันทึกบัญชี
  5. บริการจัดทำสมุดรายวัน
  6. บริการปิดงบการเงิน

รับตรวจสอบบัญชี

ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีประจำปี.ตรวจสอบ.BOI.ตรวจสอบการควบคุมภายใน.และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน..ด้วยประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีที่มากกว่า.120.บริษัททั่วประเทศ..ในเครืออุตสาหกรรมชั้นนำ..รายได้โดยเฉลี่ย.1-3,000.ล้านบาท..ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในการตรวจสอบ..และประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี


จดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง,เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล,ย้ายที่ตั้งบริษัท,จดทะเบียนเลิกบริษัท,โดยจะเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร,และปริมณฑล.
โปรโมชั่นพิเศษ.สำหรับธุรกิจรายใหม่.SMEs.และธุรกิจ.Startup.จะได้รับ.ฟรีตรายาง,จองชื่อฟรี,เอกสารจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,เอกสารประกอบธุรกิจ.พิเศษลูกค้า(จังหวัดนนทบุรี).มีบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าก่อนการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทถึงที่บ้าน


ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทมีดังต่อไปนี้

1.จองชื่อนิติบุคคล
2.ยื่นจดบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท
3.เตรียมหลักฐานและเซ็นรับรองเอกสาร
4.จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ3-5วันทำการในการจดทะเบียนบริษัทรับวางระบบบัญชี

บริการรับวางระบบบัญชีรับสอนบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าทำงานในบริษัทได้อย่างมีระบบและไม่ซ้ำซ้อนลดปัญหาความยุ่งยากช่วยประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆช่วยให้ความรับผิดชอบในด้านต่างๆของพนักงานเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนเกิดความชัดเจนและลดปัญหาความไม่โปร่งใสและป้องกันการเกิดปัญหาทุจริตในการบริการงานตรวจสอบได้ง่ายซึ่งสำนักงานบัญชีพีทูพีจะเข้าไปสร้างความเข้าใจลูกค้าก่อนเพื่อดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึกช่วยวิเคราะห์ความต้องการและจัดการทำWorkflowการทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยพิเศษสุด!!!.เรียนทำบัญชีกับ.บริษัท.สำนักงานบัญชี.พีทูพี.จำกัด
เรียนด้วยโปรแกรมบัญชี.Express.เรียนจบทำเป็นเลยภายใน.1.วัน.เท่านั้นไม่มีประสบการณ์ก็เรียนได้รอบละ.3.ท่านเท่านั้นในราคาเพียงท่านละ.3,000.บาท


หลักการเลือกบริษัทรับทำบัญชีอำนวยความสะดวกตัวช่วยธุรกิจ
ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงมีก็คือเงินลงทุนรวมไปถึงประสบการณ์และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้น..การจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียวการรวมหุ้นรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการจดทะเบียนบริษัทและตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการทางการเงินก็คือสำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีให้แก่กิจการต่าง ๆ นั่นเองบริษัทรับทำบัญชีเหล่านี้จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุลรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกจิปาถะอย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน
เหตุผลที่สำนักงานบัญชีคือตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน
1.ประหยัดเวลาการเลือกใช้บริษัทรับทำบัญชีซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้นทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึงการทำระบบบัญชีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย
2.ป้องกันความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบรวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา
3.ทำให้ง่ายต่อการบริหารการทำงานแบบมืออาชีพเมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลักการเลือกบริษัทรับจ้างทำบัญชี
1.ต้องมีความน่าเชื่อถือเจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทที่จะว่าจ้างให้ละเอียดทั้งประวัติของเจ้าของบริษัท ประสบการณ์การทำงาน ผลงานรวมถึงระบบการทำงานต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงไปตรงมาและควรมีใบเสร็จที่ออกให้โดยบริษัทที่เราว่าจ้างด้วยทุกครั้ง
2.ต้องมีระบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ระบบการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ การรับ-ส่งเอกสาร ไปจนถึงการจัดทำรายงานบัญชีรายเดือนต้องเป็นบริษัทที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปพูดคุยซักถามถึงระบบการทำงาน ข้อมูลต่างๆ รวมไปถึงสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการได้
3.ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่ากับงานเรื่องของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัทรับทำบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน คุณภาพของงานกับราคาต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์แต่ควรดูที่การทำงานว่ามีการบริการที่ครอบคลุมกับธุรกิจของเราสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ และที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่าค่าจ้างจะต้องไม่แพงกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท นอกจากนี้จะต้องเลือกบริษัทที่มีความชัดเจนในการเก็บค่าใช้จ่ายเงื่อนไขค่าจ้างต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจนในคราวเดียวโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
การจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ว่าจ้าง ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการว่าจ้างเพื่อผลที่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เสียไป

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
ประเภทธุรกิจ :  กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีการให้คำปรึกษาด้านภาษีมีวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับด้านบัญชีและด้านภาษี
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.business.site
www.facebook.com/p2paccounting© Copyright. p2paccounting.com All Rights Reserved.