บริการของเรา

ทำไมควรเลือกใช้บริการกับเรา ?

ประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ค่าบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่า

สำนักงานบัญชี พีทูพี


คุณมนปพร วังตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท

ให้บริการรับทำบัญชีครบวงจร

    รับทำบัญชี รับสอนบัญชี รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express วางแผนภาษี จดทะเบียนบริษัท

    ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี พีทูพี มีการควบคุมคุณภายในโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ลูกค้าทุกท่านจะอุ่นใจวางใจ และมั่นใจในความถูกต้อง

"แนวความคิดของการเป็นครอบครัวบัญชี ท่านทำธุรกิจ เราดูแลกิจการให้ท่าน ด้วยประสบการณ์ ด้านบัญชีกว่า 25 ปีเต็ม"

"เรามีความมั่นใจลูกค้าทุกรายของเรา จะได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการใช้บริการสำนักงานบัญชีของเรา"


สอนทำบัญชีโปรแกรมบัญชี Express 

มืออาชีพด้านการบัญชี 

    บริษัท สำนักงานบัญชีพีทูพี จำกัด เราครอบคลุมทุกเรื่องการทำบัญชีแบบครบวงจรสำหรับงานส่วนบุคคล นิติบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน ผู้ประกอบการค้าออนไลน์ ฯลฯ

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญการทำบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี สอนใช้โปรแกรมบัญชี ด้วยประสบการณ์ กว่า 25 ปี

"ท่านจะวางใจในการรับทำบัญชีที่โปร่งใส รักษาความลับ ความปลอดภัย ข้อมูลลูกค้าของสำนักงานบัญชี มั่นใจเราได้ ทุกผลงาน"

ให้บริการรับทำบัญชีดังต่อไปนี้

รับทำบัญชีตามมาตราฐานครบวงจร

- บริการรับทำบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี
- บริการยื่นภาษีรายเดือนทุกแบบ
- บริการยื่นประกันสังคมทุกแบบ
- บริการบันทึกบัญชี
- บริการจัดทำสมุดรายวัน
- บริการปิดงบการเงิน 
ดูบริการรับทำบัญชีเพิ่มเติม กดที่นี่

รับตรวจสอบบัญชี

    ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีประจำปี ตรวจสอบ BOI ตรวจสอบการควบคุมภายใน และตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน

    ด้วยประสบการณ์สำนักงานบัญชีในการการตรวจสอบบัญชีที่มากกว่า 120 บริษัททั่วประเทศ ในเครืออุตสาหกรรมชั้นนำรายได้โดยเฉลี่ย 1-3,000 ล้านบาท
    ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี 

บริการรับตรวจสอบบัญชี กดที่นี่


รับจดทะเบียนบริษัท

    ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล ย้ายที่ตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
บริการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับธุรกิจรายใหม่ SMEs และธุรกิจ Startup จะได้รับ ฟรี ตรายาง จองชื่อ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบธุรกิจ

พิเศษลูกค้าสำนักงานบัญชี (จังหวัดนนทบุรี) มีบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสาร อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าก่อนการจดทะเบียนบริษัท


บริการจดทะเบียนบริษัทถึงที่บ้าน

สำหรับขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทง่ายๆดังนี้

1.สำนักงานบัญชีจะทำการจองชื่อนิติบุคคลให้แก่ท่าน
2.ยื่นจดบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัทให้ท่าน
3.เตรียมหลักฐานและนำไปให้ท่านเซ็นรับรองเอกสารส่งถึงที่บ้าน (กรุงเทพและปริมณฑล)
4.จดทะเบียนตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

"สำนักงานบัญชี ได้กำหนดนโยบายระยะเวลาการจดทะเบียนบริษัทดำเนินงานประมาณ 3-5 วันทำการ" 

ท่านสามารถปรึกษาเพื่อการเตรียมการจดทะเบียนบริษัท กดที่นี่


รับวางระบบบัญชี

    สำนักงานบัญชีให้บริการรับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี  เพื่อให้บริษัทของลูกค้ามีการทำงาน ในบริษัทอย่างมีระบบไม่ซ้ำซ้อน ลดปัญหาความยุ่งยาก

    สำนักงานบัญชีเราจะช่วยธุรกิจท่านประหยัดทรัพยากรด้านต่างๆ สร้างกรอบความรับผิดชอบในหน้าที่ด้านต่างๆแก่พนักงาน เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน เกิดความชัดเจน ลดปัญหาความไม่โปร่งใส และป้องกันการเกิดปัญหาทุจริต การบริหารงานสามารถตรวจสอบได้ง่าย

    สำนักงานบัญชี จะเข้าพบท่านเพื่อทำความความเข้าใจถึงแผนของการทำงานให้กับลูกค้าก่อน ดูลักษณะงานที่ต้องการในเชิงลึก ช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และจัดการทำ Workflow การทำงานให้เห็นภาพมากขึ้นด้วย

บริการรับวางระบบบัญชี กดที่นี่เรียนทำบัญชีกับ บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด เรียนด้วยโปรแกรมบัญชี Express  ตรวจสอบราคาโปรแกรมบัญชี express กดที่นี่

ไม่มีประสบการณ์ก็เรียนได้ รอบละ 3 ท่านเท่านั้น พิเศษสุด!!!  ในราคาเพียงท่านละ 3,000 บาท  บริการรับสอนบัญชี กดที่นี่

"เรียนจบทำเป็นเลยภายใน 1 วันเท่านั้น" สำนักงานบัญชี อำนวยความสะดวกตัวช่วยธุรกิจ

    ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ อะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงมีก็คือเงินลงทุน รวมไปถึงประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการ ที่มีต่อธุรกิจประเภทนั้น 

    การจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่เป็นเจ้าของคนเดียว การรวมหุ้นรวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการจดทะเบียนบริษัท และตัวช่วยธุรกิจที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดการทางการเงินก็คือ

     สำนักงานบัญชี ที่ทำหน้าที่ทำบัญชีให้แก่กิจการต่าง ๆ นั่นเอง สำนักงานบัญชี ที่รับทำบัญชีเหล่านี้จะคอยดูแลเจ้าของกิจการในด้านการเงินครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

     การทำงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ดูแลบัญชีต้นทุน งบกำไร-ขาดทุน งบดุลรวมไปถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกจิปาถะอย่างเช่น การเสียภาษี กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านการเงิน ที่ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเหตุผลที่

ตัวช่วยธุรกิจที่ดีในด้านการเงิน

1.ประหยัดเวลาการเลือกใช้ สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญโดยตรงนั้น ทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการวางแผนการบริหารธุรกิจมากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลถึง การทำระบบบัญชี ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน แถมยังเกิดประสิทธิภาพที่ดีกว่าอีกด้วย


2.ป้องกันความผิดพลาด โดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ รวมไปถึงเรื่องของภาษีที่ผู้ประกอบการอาจมีความรู้ไม่เพียงพอดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องเหล่านี้ สำนักงานบัญชี คือตัวช่วยที่ดีทำให้สามารถรับมือกับเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา


3.ทำให้ง่ายต่อการบริหาร การทำงานแบบมืออาชีพ เมื่องานเป็นระบบการบริหารก็จะง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักการเลือกสำนักงานบัญชีรับจ้างทำบัญชี

1.ต้องมีความน่าเชื่อถือ เจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูล ของสำนักงานบัญชี ที่จะว่าจ้างให้ละเอียด ทั้งประวัติของเจ้าของสำนักงานบัญชีประสบการณ์การทำงานผลงานรวมถึงระบบการทำงานต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน ถูกต้องตามกฎหมายตรงไปตรงมาและควรมีใบเสร็จที่ออกให้โดยสำนักงานบัญชีที่เราว่าจ้างด้วยทุกครั้ง

2.ต้องมีระบบที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ ระบบการทำงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีขั้นตอนการทำงานชัดเจน ไม่ยุ่งยากซับซ้อนตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือ การรับ-ส่งเอกสารไปจนถึงการจัดทำรายงานบัญชีรายเดือนต้องเป็นสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการ สามารถเข้าไปพูดคุยซักถามถึงระบบการทำงานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่ต้องการได้

3.ค่าใช้จ่ายต้องคุ้มค่ากับงาน เรื่องของค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคุณภาพของงานกับราคา ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่าเน้นที่ราคาถูกเป็นเกณฑ์ แต่ควรดูที่การทำงานว่ามีการบริการที่ครอบคลุมกับธุรกิจของเราสามารถอำนวยความสะดวกให้เราได้ และที่สำคัญควรยึดหลักการที่ว่า


"ค่าจ้างจะต้องไม่แพงกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท"

    นอกจากนี้จะต้องเลือกสำนักงานบัญชี ที่มีความชัดเจน ในการเก็บค่าใช้จ่าย เงื่อนไขค่าจ้าง ต้องระบุให้ครบถ้วนชัดเจน ในคราวเดียว โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมอีกในภายหลังการจ้าง 

    สำนักงานบัญชี รับทำบัญชีเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจ แต่ผู้ว่าจ้าง ก็ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการว่าจ้าง

"เพื่อผลที่คุ้มค่ากับจำนวนเงินที่เสียไป"


ดูรวมบทความอื่นๆ  กดที่นี่

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ : 097 236 2994
ไอดีไลน์ : p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/p2paccounting

เรามีประสบการณ์ด้านบัญชีกว่า 25 ปี

เราพร้อมที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ