รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA


บริษัทสำนักงานบัญชี พีทูพี รับตรวจสอบบัญชี


รับตรวจสอบบัญชี โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็น สำนักงานตรวจสอบบัญชี ไว้อย่างถูกต้องกับ สภาวิชาชีพบัญชี


" มีการวางหลักประกัน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ ในการให้บริการ รับตรวจสอบบัญชี "


สำหรับงาน รับตรวจสอบบัญชี ทางบริษัทได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์ทางด้าน การตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท


มีประสบการณ์ทำงานจากบริษัท Big4 ทางด้านการตรวจสอบบัญชี ในหลายปีที่ผ่านมา มีลูกค้าให้ความเชื่อถือ ในงานบริการตรวจสอบบัญชีของทางบริษัทเรา


โดยบริษัท สำนักงานพีทูพี จำกัด รับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ให้กว่า 120 บริษัท โดยประกอบไปด้วยบริษัท หลากหลายอุตสาหกรรม ที่มี่รายได้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไปจนถึง 3,000 ล้านบาท


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัดทำไมถึงเลือกใช้บริการรับตรวจสอบบัญชีกับทางเรา


1. เราใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี


2. วางแผนการตรวจสอบบัญชี และใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ

มากกว่าการตรวจสอบปกติ


3. เรามีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี และมีการทำหนังสือเสนอแนะแก่ผู้บริหารในกรณีที่เจอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน


4. เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าก่อนตรวจสอบทำให้ลดภาระของลูกค้าในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี


  อ่านรายละเอียด บริการรับวางแผนภาษี


ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับตรวจสอบบบัญชี


1. รับตรวจสอบบัญชี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม


2. รับตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร


3. รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป


4. รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจบริการ


5. รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง


6. รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม


7. รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจพลังงาน


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  อ่านบริการรับวางระบบบัญชี

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี


1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด


2. จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)


3. บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)


อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชีสำหรับค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า


โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ


โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,900 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)


“ งบการเงินของคุณ ควรได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ ”


ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  บริการรับทำบัญชีในราคาประหยัดรับจดทะเบียนบริษัท ราคาประหยัด ปรึกษาฟรี


บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด

p2paccounting.com