views

การวางแผนภาษี

สำหรับการวางแผนภาษีเป็นวิธีการที่จะทำให้บริษัทของคุณประหยัดภาษีได้ดีที่สุดและถูกต้องตามประมวลรัษฎากรโดยการอาศัยข้อกฎหมายการลดหย่อนทางภาษีที่ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ได้รับและสิ่งที่คาดไม่ถึง ตามหลัก 5 ประการคือ

1.รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

2.รายได้ที่ได้รับการลดอัตราภาษี

3.รายได้ที่หักรายจ่ายได้สูง

4.การหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน

5.การกระจายรายได้

.

..........................

สำนักงานบัญชี พีทูพี

097-236-2994

www.p2paccounting.com

www.facebook.com/P2Paccounting

#สำนักงานบัญชี บริการ #จดทะเบียนบริษัท  

#รับทำบัญชี #วางระบบบัญชี

#จำหน่ายและสอนใช้โปรแกรมบัญชีexpress

บทความที่น่าสนใจ