views

พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

การพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารคือการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด นั้นว่ารายการรับทุกรายการ ที่เป็นเงินสดควร นำฝากธนาคารทันที ในวันนั้น และการจ่ายเงินทุกรายการควร เขียนเช็คสั่งจ่ายเท่านั้น


ซึ่งการฝากเงิน และการเขียนเช็คสั่งจ่ายจะเกิดขึ้นตลอดเวลาของการทำธุรกิจ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน จึงเป็นประเภทเงินฝากที่เหมาะกับธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง


ทุก ๆ วันสิ้นเดือน ธนาคารจะส่งรายงาน เกี่ยวกับการฝากเงินและการถอนเงินมาให้กิจการทราบ เพื่อให้กิจการตรวจสอบว่ารายการ เงินฝากและเงินถอนระหว่างเดือน ธนาคารได้บันทึกถูกต้องหรือไม่ รายงานนี้เรียกว่า ใบแจ้ง ยอดเงินฝากธนาคาร


แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ในราคาประหยัดบริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ