views

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ออนไลน์

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์ ยื่นภาษีออนไลน์

เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่ประชาชน โดยสามารถคลิกเข้าไปที่ www.rd.go.th เพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถ

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำเร็จยื่นภาษีออนไลน์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการยื่นภาษีประจำปีที่เป็นหน้าที่อันสำคัญของบุคคล

ที่มีรายได้ส่วนบุคคล และ บริษัทองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำให้เรียบร้อย เพราะเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสแรกของทุกปี ก็จะถึงช่วงเวลา

แห่งการยื่นภาษีประจำปี ซึ่งกำหนดการคือต้องยื่นภาษีประจำปีก่อนวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเมื่อก่อนการยื่นภาษี

จะเป็นเรื่องที่ใช้เวลาในการดำเนินการที่ค่อนข้างลำบาก เพราะต้องเดินทางไปที่กรมสรรพากรในเขตพื้นที่แต่

" ปัจจุบันนี้สามารถยื่นภาษีออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ที่บ้าน "

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นภาษีประเภทหนึ่งตาม ประมวลรัษฎากร โดยมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้เสียภาษี เมื่อตัวเองมีรายได้ ยิ่งมีเงินได้มาก อัตราภาษี

จะยิ่งสูงแบบขั้นบันไดภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้

เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ปัจจุบัน อัตราภาษีสูงสุดอยู่ที่ 35% โดยมีกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดเก็บ

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษี แม้จะมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ก็อาจจะมีหน้าที่

ต้องยื่นภาษีอยู่ดี โดยการแสดงรายได้ของเราที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาในปีภาษี โดยกำหนดการยื่นภาษีประจำปีละ 1 ครั้ง

 อ่านบทความ โปรแกรมบัญชี Express

ข้อดีของการยื่นภาษีออนไลน์

1.ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบ และชำระภาษีได้อีก 8 วันนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบทุกประเภท

2.โปรแกรมจะช่วยตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นให้ตามที่กรอกไว้ในแบบ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในบางส่วน ระบบจะมีระบบแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบทันที

3.ได้สิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มได้รวดเร็ว

4.สิทธิประโยชน์อื่น ๆ มากมาย เช่น มีสิทธิพิเศษเข้าร่วมสัมมนาภาษีฟรี

5.ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประหยัดเวลา พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบฯ

 แนะนำอ่านบทความ ยื่นภาษีออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์

1.เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

2.เลือกยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นออนไลน์

3.ระบบจะเข้าสู่หน้าจอกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Filing ให้เลือก ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91

4.สำหรับใครที่ยังไม่เคยยื่นภาษีออนไลน์ ก็ต้องทำการสมัครสมาชิกใหม่ก่อน จากนั้นก็กรอกข้อมูลตามที่ระบบแจ้ง ก็สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าใครที่เคยยื่นภาษีออนไลน์มาแล้วในปีก่อนหน้า สามารถใส่หมายเลขผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ก็สามารถเข้าระบบได้ทันที

5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้น คลิกที่ ทำรายการต่อไป ได้ทันที

6.ระบบจะแสดงหน้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2564 ภ.ง.ด.90/91 ให้เลือก สถานภาพผู้มีเงินได้ และเลือกสถานการณ์ยื่นแบบ โดยให้เลือกการ ยื่นปกติ จากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อนแล้วให้คลิกที่ ทำรายการต่อไป อีกครั้ง

7.ด้านซ้ายมือ จะเป็นการ เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน ให้ตรงตามประเภทรายได้ของเรา โดยทั่วไปแล้วสำหรับคนที่ทำงานประจำรายได้มักจะเป็น 40(1) แต่ถ้าใครมีรายได้ประเภทอื่นด้วย ก็สามารถคลิกเลือกให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

อ่านยื่น ภ.ง.ด.51 ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

8.ด้านขวามือ จะเป็นการ เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน ให้เราเลือกค่าลดหย่อนที่เราได้ทำการลดหย่อนจริง และมีเอกสารยืนยันเท่านั้น เพราะถ้าเราได้ทำการลดหย่อนไปแต่ไม่มีเอกสารยืนยัน จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ จากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกที่ ทำรายการต่อไป

9.ระบบจะให้เรากรอกรายละเอียดส่วนของรายได้ โดยเราจะต้องกรอกข้อมูลตามจริง ตามเอกสาร 50 ทวิ ที่เราได้รับมา โดยกรอกทั้งเงินได้ถึงประเมินภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามรายได้ที่เราได้เลือกไว้เมื่อหน้าที่แล้ว หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถคลิกที่ ทำรายการต่อไป

10.เมื่อกรอกส่วนของเงินได้เรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้กรอก ค่าลดหย่อน ตามที่เราได้เลือกไว้ก่อนหน้า ซึ่งเราสามารถกรอกตามเอกสารที่เราได้เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้ จากนั้นสามารถคลิก ทำรายการต่อไป

11.ให้เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่เราได้กรอกมาก่อนหน้านี้ว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้กดย้อนกลับเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้

12.หากตรวจสอบแล้ว เราสามารถเลือกประสงค์อุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง และสามารถเลือกได้ว่าจะไม่ประสงค์ขอคืนเงินภาษีหรือไม่ก็ได้เช่นกัน เมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อย สามารถคลิก ทำรายการต่อไป ได้ทันที

13.เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ก็คลิกที่ ยืนยันการยื่นแบบ ระบบก็จะพาเราไปที่หน้าสุดท้าย ในส่วนนี้ให้เราถ่ายรูปหรือพิมพ์ หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ ออกมา และเราสามารถคลิกที่ นำส่งเอกสารขอคืนภาษี เพื่อส่งรูปเอกสารต่าง ๆ ที่เราได้เตรียมไว้เพื่อประกอบในการพิจารณายื่นภาษีด้วย

14.สำหรับใครที่ได้รับเงินภาษีคืน แนะนำให้ผูกบัญชีพร้อมเพย์เตรียมไว้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการโอนเงินภาษีคืนจากทางกรมสรรพากร สำหรับคนที่ต้องจ่ายชำระภาษีเพิ่มเติม ก็สามารถจ่ายตามช่องทางที่กรมสรรพากรกำหนดได้โดยทันที

แนะนำอ่าน ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับผู้ประกอบการ

ประเภทของเงินได้พึงประเมิน

ตามประมวลรัษฎากรได้บัญญัติประเภทของเงินได้พึงประเมินไว้ใน มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภทดังนี้

1.เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ตามมาตรา 40(1)

2.เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ ตามมาตรา 40(2)

3.เงินได้จากค่าแห่งสิทธิ ตามมาตรา 40(3)

4.เงินได้จากการลงทุนในทรัพย์สิน ตามมาตรา 40(4)

5.เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน หรือ การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน ซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้น โดยไม่ต้องคืนเงิน หรือ ประโยชน์ ที่ได้รับไว้แล้วตามมาตรา 40 (5)

6.เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6)

7.เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ ตามมาตรา 40(7)

8.เงินได้จากการธุรกิจ หรือ เงินได้อื่น ๆ นอกจากกล่าวไว้ข้างต้น ตามมาตรา 40(8)

 แนะนำอ่านบริการที่ปรึกษาภาษี

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นภาษีออนไลน์

1.ใบ 50 ทวิ หรือ ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

สำหรับใครที่ทำงานประจำ จะมีใบ 50 ทวิ เอกสารการยืนยันแหล่งรายได้ที่ได้รับมาทั้งปี เงินที่จ่ายเข้าประกันสังคม รวมถึง เงินจ่ายสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ สำหรับข้าราชการก็จะเป็นเงินที่จ่ายสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

2.ใบรับรองการลดหย่อนภาษี

**เอกสารรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพต่างๆ

**เอกสารรับรองการชำระดอกเบี้ยสำหรับที่อยู่อาศัย

**เอกสารรับรองการซื้อหน่วยลงทุนทั้ง SSF และ RMF

**เอกสารรับรองการลดหย่อนภาษีตามมาตรการรัฐ เช่น ช้อปดีมีคืน, ค่าซื้อกองทุนรวม เป็นต้น

3.ใบเสร็จรับเงินการบริจาคต่าง ๆ

หมายรวมถึงทั้งการบริจาคทั่วไป และการบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม และโรงพยาบาลรัฐ

 ดูบริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด

และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน กรมสรรพากร จึงได้เปิดระบบการ ยื่นภาษีออนไลน์ ให้เพื่อที่จะสามารถยื่นภาษี

ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาที่สะดวก ดังนั้น หน้าที่ของผู้มีเงินได้ส่วนบุคคล ควรจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ด้วยการ

" ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทุกปี ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี "


บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท สำนักงานบัญชี พีทูพี จำกัด
โทรศัพท์ :  097 236 2994
ไอดีไลน์ :  p2pacc
www.p2paccounting.com
www.p2paccounting.blogspot.com
www.facebook.com/p2paccounting

บทความที่น่าสนใจ