views

การจองชื่อจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์


จองชื่อและจดทะเบียนบริษัท มีความสำคัญอย่างไร กับว่าที่เจ้าของกิจการรายใหม่ สำหรับคำตอบก็อยากให้เพื่อน ๆ ลองติดตามอ่านไปพร้อมกัน


ทั้งนี้เพราะ ในปัจจุบันแนวโน้มการเกิดขึ้นของเจ้าของบริษัท ที่เป็นคนรุ่นใหม่ยังคงมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่อยากเป็นนายตัวเอง ดังนั้น


ใครที่มีความคิดดังกล่าวข้างต้น ควรศีกษา การจองชื่อและการจดทะเบียนบริษัท ออนไลน์ เพื่อที่ว่า การจดทะเบียนดังกล่าวนั้นจะมีประโยชน์ให้กับเจ้าของกิจการได้


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


  แนะนำอ่าน บริการรับจดทะเบียนบริษัท


เหตุผลที่ต้องจองชื่อและจดทะเบียนบริษัท

กิจการที่ประกอบธุรกิจ การขายสินค้าหรือการให้บริการ ถึงแม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือ รวมถึงระบบปฏิบัติการภายในออฟฟิศ หรือสำนักงาน จำนวนพนักงาน


การจะดำเนินกิจการยังมีอีกหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือ กิจการต้องเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่จะมาช่วยเสริมทำให้กิจการมีความหน้าเชื่อถื่อและถูกกฎหมายเกิดความก้าวหน้า กระทั่งสามารถพัฒนาไปได้ 


ทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำเรื่องจองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัท ซึ่งต้องทำการจองชื่อนิติบุคคล เพื่อไม่เกิดชื่อซ้ำ กับกรมพัฒน์


มาถึงตรงนี้ หลายคนคงรู้สึกสงสัยเหตุใดถึงต้องจดทะเบียนบริษัท และทำอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่า เป็นบริษัทหรือนิติบุคคลได้โดยสมบูรณ์


  Step by step การจดทะเบียนบริษัท


ข้อดีของการจดทะเบียนบริษัท

1. ความน่าเชื่อถือ เพื่อให้กิจการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ การจดทะเบียนกิจการจะสามารถไปช่วยเสริมความเชื่อมั่น ให้กับเจ้าของกิจการสินค้าได้เป็นอย่างดี


ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการตรวจสอบที่มาที่ไปของบริษัท ลูกค้า สามารถดำเนินตรวจสอบสถานะของกิจการได้จากเว็บกรมพัฒน์ฯ หรือจะส่ง สำเนาใบจดทะเบียนให้ลูกค้า เพื่อความรู้สึกมั่นใจ ก็จะเกิดการซื้อขายในอนาคต


2. ประหยัดค่าภาษี เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญเลยก็ว่าได้ ซึ่งเจ้าของกิจการส่วนใหญ่นำอานิสงค์นี้ มาช่วยลดภาระภาษีดังกล่าวข้างต้น เพื่อที่จะได้มีต้นทุนเหลือไว้บริหารค่า fix cost ต่าง ๆ สต็อกสินค้า และอื่น ๆ เป็นต้น


3. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยปกติ ทางภาครัฐจะมีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบ การผ่านโปรแกรมอบรม สัมมนา ที่ทางรัฐจัดให้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดี


ที่เจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับเจ้าของกิจการด้วยกัน รวมถึง เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน ที่เราสามารถขอรับคำปรึกษาได้อีกด้วย

 

การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ดีอย่างไร

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ไม่เว้นแม้กระทั่งการทำเรื่องขอจดทะเบียนบริษัท ซึ่งแต่เดิม อาจต้องเดินทางไปถึงสถานที่ดังกล่าว


ด้วยตัวเองเพื่อทำเรื่องจองในโลกออนไลน์ก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโดยฉับพลัน และการจองสิทธิ์ก็สามารถขอแบบจองชื่อนิติบุคคล


ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย หรือในบางราย อาจให้บริษัทรับจดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจ ดำเนินเรื่องแทนเราได้

 

ข้อดีของการจองสิทธิ์จดทะเบียนบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์

1. ความสะดวก ลดในเรื่องของต้นทุนการเดินทาง อีกทั้งยังประหยัดค่าน้ำมัน และไม่เสียเวลาเข้าแถวเพื่อรอรับคิว ทำให้มีเวลาไปบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ แทน


2. ความถูกต้อง แม่นยำ การลงทะเบียนสิทธิ์การจองผ่านช่องทางออนไลน์ ข้อมูลของผู้ขอ จะถูกเก็บไว้ในระบบ ดังนั้น ในเรื่องความถูกต้องแม่นยำในส่วนของข้อมูลเราในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง จะได้รับในส่วนนี้ ซึ่งเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะได้รับง่ายขึ้น
 

สิ่งที่ต้องเตรียมและกฎระเบียบข้อบังคับในการขอสิทธิ์จองคิวจดทะเบียนบริษัท

ความเร่งรีบในชีวิตประจำวันทำให้ใครหลายคนเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ประกอบธุรกรรมบางอย่างบนเว็บที่ออกโดยหน่วยงานนั้น ๆ


ทั้งในเรื่องเช็คโฉนดที่ดิน การร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการใช้สินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึงที่อยู่อาศัย กระทั่งมาถึง


การจองสิทธิ์จดทะเบียนบริษัทเพื่อความรวดเร็ว แม้ว่าไม่ต้องเดินทางไปจองสิทธิ์ด้วยตัวเอง เมื่อต้องการจะเข้าไปใช้บริการเว็บสำหรับจองสิทธิ์ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็มีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวดังนี้

 

1. กรณีจองผ่านเว็บของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในที่นี้หมายถึง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เอาไว้ เตรียมตัวลงสิทธิ์จองผ่านเว็บ www.dbd.go.th บริการออนไลน์ หรือจะเข้าไปติดต่อด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ
 
2. การจอง ต้องจองคิวล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน โดยใช้สิทธิ์ในการจองคิวเท่ากับ 1 คิว 1 คำขอ ต่อคนดำเนินเรื่องขอเพียง 1 คนเท่านั้น


และเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมาถึงก่อนเวลาจองอย่างน้อย 10 นาที ถ้ามาไม่ทัน ถือว่า สละสิทธิ์ ในส่วนของเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของบริษัท


ในกรณีที่มีผู้ก่อตั้งร่วม ก็ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนผู้ก่อตั้งร่วมด้วย สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกิจการและผู้ก่อตั้งร่วม รูปถ่าย แผนที่ตั้งกิจการ รวมถึง ชื่อกิจการ ให้เตรียมไว้ 3 ชื่อ เพื่อที่ว่าจะไม่ไปซ้ำกับใคร
 

  อ่านจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc


ขั้นตอนคร่าว ๆ จองชื่อจดทะเบียน

มาถึงหัวข้อสำคัญกันบ้าง ในเรื่องของการจองสิทธิ์สำหรับจดทะเบียนบริษัท ซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดช่องทางการติดต่อ เพื่อขอดำเนินเรื่อง


ผ่านช่องทางออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจาก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประการที่สอง ลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

 

ขั้นตอนในการดำเนินเรื่องขอสิทธิ์จองคิวล่วงหน้าขอจดทะเบียนบริษัท

 

1. สามารถจองผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางแรก ผ่าน App ที่ชื่อว่า DBD e-Service ใครมี smart phone สามารถพิมพ์คำว่า “DBD e-service” ลงในช่องคำค้น กระทั่ง serch เจอ ก็ให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้เลย
 
ช่องทางที่ 2 จองคิวผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ทว่า มีข้อยกเว้น ใครที่ต้องการจะใช้ช่องทางนี้ การจอง ต้องเป็นว่าที่เจ้าของกิจการที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
 

2. ในกรณีเลือกใช้บริการผ่าน App ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภายหลังดาวน์โหลด App ดังกล่าวสำเร็จ ก็ให้เลือก “บริการออนไลน์” จากนั้น “จองคิวจดทะเบียน” แล้วเลือกหน่วยบริการ ซึ่งใน แอพ จะมีอยู่ทั้งหมด 4 หน่วยบริการด้วยกัน ได้แก่
 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 ปิ่นเกล้า
 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 พหลโยธิน
 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 รัชดาภิเษก
 
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 สี่พระยา
 
ใครอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานใกล้เขตไหน ก็ให้เลือกสถานที่ดังกล่าวได้เลยค่ะ แล้วหลังจากนั้น ถึงค่อยเลือก วันเวลาที่ต้องการจะจองคิว
 

3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มสำเร็จรูป

อันได้แก่ ชื่อบริษัท ชื่อผู้จอง ช่องทางติดต่อ หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล์แอดเดรส จากนั้นกด submit ก็จะปรากฏหมายเลขจองคิวขึ้นมา


ให้เราบันทึกหน้าจอไว้ เพื่อนำไปใช้ยื่นสิทธิ์ที่จองไว้ และสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครจองสิทธิ์การจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจ สามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากดังนี้
 
เริ่มต้น เข้าไปที่เว็บ www.dbd.go.th จากนั้นคลิกเลือกไปที่ช่อง “บริการออนไลน์” แล้วค่อยกดปุ่ม “จองคิวจดทะเบียนนิติบุคคล” ก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมา


อันประกอบไปด้วยรายชื่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 เขตด้วยกัน เหมือนกับการสมัครในแอพของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกประการ


วิธีการเลือกหน่วยงาน ก็เหมือนกับการใช้บริการจองคิวผ่านแอพใครสะดวกที่ใด ก็ให้ใช้บริการยังเขตนั้นได้เลย ลำดับถัดมา ถึงจะสามารถเลือก วันเวลาจองคิว


จากนั้น ใส่รายละเอียดลงในแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลยซึ่งรูปแบบการกรอกข้อมูล เหมือนในแอพทุกประการ แล้วบันทึกหมายเลขการจองไว้เพื่อนำมาใช้ยื่นดำเนินการภายหลัง

 

  บทความประหยัดเวลา จดบริษัท ยุค WFH


เมื่อต้องการจะตรวจสอบผลการจองชื่อ ต้องทำอย่างไร?

แม้ว่าจะมีการดำเนินเรื่องจองคิวจดทะเบียนบริษัท ก็เชื่อกันว่า เพื่อไม่ให้การเดินทางนั้นสูญเปล่า และเวลาเป็นเรื่องสำคัญ


เราควรรอบคอบตรวจซ้ำอีกรอบว่า เราได้คิวนั้นจริงหรือเปล่า? ซึ่ง การจะตรวจสอบ ง่าย ๆ เลย ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


www.dbd.go.th จากนั้น เพื่อน ๆ สามารถเข้าตรวจสอบผ่านระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล แล้วให้ยอมรับการตรวจสอบที่มาพร้อมเงื่อนไขจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ลำดับถัดมา คลิกตรวจสอบไปที่รายการคำร้อง ตามด้วย คลิกไปที่เลขทะเบียนทั้งนี้พื่อโหลดแบบฟอร์มแจ้งการจองชื่อ ก็เป็นอันเสร็จแล้ว

 


  บริการที่ปรึกษาทางบัญชี


สรุปจองชื่อจดทะเบียนบริษัท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรดำเนินการ ทั้งในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเจ้าของกิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในเรื่องของการเสียภาษี ที่น้อยกว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดา


อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลา การเดินทางรวมถึงค่าเสียเวลาให้กับเพื่อน ๆ ว่าที่เจ้าของกิจการได้มีเวลา บริหารงานด้านอื่น ๆ แทน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น


ผู้ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือ เจ้าของกิจการ ฉะนั้นหากรู้จักปรับตัว และนำช่องทางออนไลน์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันเถอะ


ปรึกษา จดทะเบียนบริษัท

โทรศัพท์ :  097 236 2994

Add Line :  p2pacc
แนะนำอ่าน บริการรับทำบัญชี ราคาประหยัด

p2paccounting.com

บทความที่น่าสนใจ